پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

اطلاعات مدیران و کارکنان                                    

                              لیست در حال تکمیل و بروز رسانی می باشد

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

اكبر

احمدی

مسئول امور درآمد

2

وحید

ارم

مسئول امور شهر

3

هادی

اسلامی

كارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری

4

محمدجواد

اسماعیلی

سرپرست ماشین آلات

5

اسماعیل

الهامیان

سرپرست امور فضای سبز

6

محمدعلی

ایلیائی

كارشناس نوسازی

7

محمدحسن

آذرفر

كارشناس ثبت درخواست شهرسازی

8

امین

باقری

رئیس فنی و عمران

9

محمد

برزگر

رئیس خدمات شهری

10

حمیدرضا

توكلیان

كارشناس امور مالی

11

حسین

حاجی

رئیس منابع انسانی

12

جواد

حسینی

دبیرخانه

13

رضا

حیدرپناه

سرپرست آتش نشانی

14

زهرا

حیدرپناه

دبیر كمیسیون ماده 55

15

امین

دهقان

كارپرداز

16

علی اكبر

رئوف دلگشا

كارشناس هماهنگی و پیگیری

17

مرضیه

شبانی

كارشناس شهرسازی(دبیر كمیسیون ماده صد)

18

محسن

طهماسبی

سرپرست روابط عمومی

19

حامد

عطاریان

مسئول امور حقوقی و املاك

20

مرضیه

فرخی

كارشناس درآمد

21

عباس

فرید

كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

22

احسان

قاسمی

كارشناس شهرسازی

23

مجتبی

قناعتی

مسئول امور حراست

24

یداله

كارگر

معاون توسعه مدیریت و منابع

25

حسین

كیومرثی

کارشناس GIS

26

نواب

محمدپور

سرپرست معاون خدمات شهری

27

محمود

محمدی

مسئول بایگانی

28

محمدكریم

مقامی

متصدی امور دفتری سازمان حمل و نقل

29

زهرا

مولودی

مسئول امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

30

فاطمه

نظری

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع

31

محمد

نعمت اللهی

کارشناس درآمد

32

زینب

هاشمی

كارشناس درآمد و دبیر كمیسیون ماده 77

33

امیرحسین

هنرور

كارشناس استعلامات حمل و نقل

34

حسین

یزدانشناس

كارشناس املاك

35

رضا

یوسفی نیا

كارشناس شهرسازی

36

ولی اله

یونسی

دبیرخانه


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0