پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

اطلاعیه :استعلام اجرای فضای سبز خیابان شیخ عطار انتهای کوچه شهید طهماسبی

************************************************************

اطلاعیه :
شهرداری آباده در نظر دارد نسبت به اخذ بیمه جامع شهروندی  اقدام نماید . لذا کلیه دفاتر بیمه متقاضی به واحد مالی مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ضمنا آخرین مهلت شرکت چهارشنبه دوم شهریور ماه می باشد.

****

اطلاعیه

شهرداری آباده در نظر دارد نسبت به اخذ بیمه جهت ماشین الات خود اقدام نماید . لذا کلیه دفاتر بیمه متقاضی به واحد مالی مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ضمنا آخرین مهلت شرکت چهارشنبه دوم شهریور ماه می باشد.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0